Jaarvergadering 16 januari 2023 jl.

Jaarvergadering 16 januari 2023 jl.

Jaarvergadering 16 januari 2023 jl.

Met een opkomstpercentage van 50% hebben werd op 16 januari succesvolle algemene ledenvergadering van WV de Meteoor gehouden. De notulen en het financiële jaarverslag/kascontrole zijn gedeeld met de leden. Verder zijn er plannen gemaakt voor diverse leuke activiteiten in 2023, binnenkort meer.